Zaznacz stronę

Dla kandydatów na studia

Informacje o naborze

Wybierając studia we WSAP Kielce masz gwarancję, że:

 • uzyskasz wiedzę i umiejętności, na których Ci zależy,
 • uczelnia będzie brała pod uwagę komfort studenta w procesie kształcenia,
 • w kontaktach z uczelnią i kadrą skorzystasz z Wirtualnego Dziekanatu, dającego bieżący wgląd do wyników zaliczeń i egzaminów,
 • zjazdy nie będą kolidowały z pracą, ponieważ odbywają się tylko w soboty i niedziele,
 • będziesz miał dostęp zdalnego nauczania (w razie potrzeby) oraz do materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • administracja uczelni oraz wykładowcy będą Cię traktowali jak partnera.
 • Będziesz miał możliwość otrzymania stypendiów:
  • stypendium rektora (naukowe) do 1 100 zł/mc
  • stypendium socjalne do 900 zł/mc
  • Gwarantowane stypendium dla osób niepełnosprawnych do 900 zł/mc
  • zapomoga do 1 200 zł

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Studia podyplomowe dają szansę osobom z wyższym wykształceniem na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy. Aktualizują wiedzę, poszerzają i pomagają uzyskać nowe kwalifikacje. Często ich posiadanie jest niezbędne do uzyskania awansu zawodowego albo zdobycia pracy. O...

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia

Studentami WSAP mogą zostać osoby mające wykształcenie średnie /świadectwo dojrzałości/  i pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w szczególności do pracy w administracji publicznej lub gospodarczej. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach...

TWORZYMY SPOŁECZNOŚĆ

Studenci WSAP, wykładowcy oraz administracja Uczelni to wspólnota ludzi mających na celu osiąganie indywidualnych celów naszych Studentów w efekcie współdziałania wszystkich. Studia we WSAP odbywają się w atmosferze przyjaznej dla Studenta, bez nadmiaru biurokracji. Uważnie wsłuchujemy się w opinie Studentów na temat programu, oceny wykładowców, jakości zajęć oraz technicznych aspektów organizacji procesu kształcenia. Staramy się zmniejszać do minimum dystans pomiędzy Studentami a kadrą akademicką oraz administracją.

NASZE STYPEDNIA

U nas masz możliwość otrzymywania wysokich stypendiów:

 • stypendium rektora (naukowe) do 1 100 zł/mc
 • stypendium socjalne do 900 zł/mc
 • Gwarantowane stypendium dla osób niepełnosprawnych do 900 zł/mc
 • zapomoga do 1 200 zł

 

Najczęściej zadawane pytania

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ REKRUTOWAĆ NA STUDIA LICENCJACKIE?

Rekrutacja na studia jest bardzo prosta. Osoba zainteresowana musi wejść na Rekrutację on line, rodzaj studiów i kierunek, którym jest zainteresowana. W środkowej części strony ukaże się tabelka z zakładkami zawierającymi wszystkie niezbędne informacje na temat kierunku (charakterystyka, program, atuty uczelni, koszt studiów), a w ostatniej zakładce znajduje się formularz rekrutacyjny. Formularz należy wypełnić i przesłać. Po otrzymaniu wypełnionego formularza dziekanat będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie lub przesyłał pocztą mailową wszystkie informacje.

CZY ZAJĘCIA NA UCZELNI BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ON LINE?

Co do zasady, zajęcia odbywają się w budynku uczelni – ul. L. Staffa 7 w Kielcach, Osiedle Bocianek, wjazd od ul. T. Boya-Żeleńskiego. W sytuacji ograniczeń związanych z pandemią Covid-19, zajęcia będą odbywać się poprzez platformę do zdalnego nauczania. Istnieje również możliwość hybrydowego prowadzenia zajęć, kiedy to w celu ograniczenia kontaktów pomiędzy osobami należącymi do poszczególnych grup część studentów uczestniczy w zajęciach w budynku uczelni, zaś część, w tym samym czasie, uczestniczy w zajęciach w systemie zdalnym. Formuła hybrydowa sprawia, że osoby, które w danym dniu nie mogą z ważnych przyczyn dotrzeć na zajęcia w uczelni, nie tracą możliwości korzystania z nich poprzez platformę. Studenci WSAP mają do dyspozycji również platformę z materiałami dydaktycznymi zamieszczanymi przez wykładowców.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJĄ STUDIA PODYPLOMOWE Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)?

Ukończenie studiów podyplomowych przygotowuje do wykonywania zawodu inspektora BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ukończenie tych studiów spełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704)

1.Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

4) starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

 1. Pracownik kierujący wieloosobową komórką organizacyjną powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 3. Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2.
 2. W przypadku, o którym mowa w art. 23711§ 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone w ust. 2 pkt 3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat.
 3. Pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z art. 23711służba bezpieczeństwa i higieny pracy§ 1 Kodeksu pracy, powinien spełniać wymagania określone w ust. 2
Skip to content