Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Kształcimy Profesjonalistów

 

Mamy największe doświadczenie w kształceniu na potrzeby administracji publicznej w Kielcach.

Rekrutacja OnlineZasady Rekrutacji

Aktualności

Rekrutacja 2016!

Serdecznie zapraszamy na:
Studia I stopnia ADMINISTRACJA
Ciekawy plan studiów dający absolwentom kompetencje do pracy w urzędach państwowych, samorządowych. Studia, na których uczy się prawa, procedury i przedmiotów akademickich rozwijających horyzonty myślenia, jak psychologia, socjologia, negocjacje oraz technicznych umiejętności w zakresie administracji elektronicznej.
Nowość! St. podyplomowe

PRAWO I PROCEDURA ADMINISTRACYJNA DLA URZĘDNIKÓW


Adresatami oferty są pracownicy administracji rządowej i samorządowej nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, pracownicy administracji niepublicznej np. organizacji społecznych, stykający się z problemami prawnymi. Urzędnicy nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, przy podejmowaniu czynności prawnych są narażeni na popełnianie błędów. Nasze studia są w stanie pomóc w radzeniu sobie z instytucjami prawnymi, z którymi najczęściej spotkają się w swojej pracy zawodowej, szczególnie w zakresie procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej.
STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku BHP otrzymują:

– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla służby BHP
– zaświadczenie ukończenia kursu audytora wewnętrznego systemów zarządzania BHP
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń
– zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I oraz II stopnia

Więcej o studiach i opłatach dowiesz się z INFORMACJI O NABORZE.

Broszura informacyjna do pobrania – plik.pdf


Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

tel: 41 330 37 88; 41 368 60 77
tel/fax: 41 368 66 61 w.106


Smiley face

Godło