Kształcimy profesjonalistów

Zapraszamy do rekrutacji na studia!

Studia I stopnia - kierunek ADMINISTRACJA (nst.) Studia Podyplomowe: Administracja z elementami E-Administracji Administracja i Zarządzanie Publiczne Administracja i Zamówienia Publiczne Rachunkowość Budżetowa Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Kadry i Płace Zarządzanie w transporcie i Spedycji (certyfikat) Gospodarka Przestrzenna i Ochrona Środowiska Zamówienia Publiczne

czytaj dalej
Weekendowe warsztaty zamówień publicznych

Organizatorzy warsztatów informują o przesunięciu terminu rozpoczęcia warsztatów weekendowych zamówień publicznych, które miały się rozpocząć od 23.05.2020 r. Decyzja ta podyktowana była prośbami uczestników związanymi z finansowaniem tych warsztatów (wstrzymanie finansowania na szkolenia) oraz stanem epidemii. Przesunięcie terminu nie wstrzymuje procedury zgłoszeń kandydatów, którzy po ustaleniu nowego terminu będą mogli podjąć decyzję o udziale w szkoleniu. Organizatorzy:Wyższa...

czytaj dalej
Platforma e-lerningowa WSAP

Zapraszamy studentów do korzystania z zasobów zamieszczanych sukcesywnie na platformie e-learningowej WSAP pod adresem: https://wsap-kielce.moodle.org.pl/ Korzystając z wiadomości przesłanych Państwu na maile, należy wejść do platformy a następnie wejść na zakładkę KURSY i odszukać swój rocznik lub kierunek studiów podyplomowych.

czytaj dalej

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

tel: 41 330 37 88; 41 368 60 77; 662 364 359
tel/fax: 41 368 66 61 w.106


Smiley face

Godło

Studia Podyplomowe

Studia I stopnia

Zasady rekrutacji

Kontakt

Baza plików