Zaznacz stronę

Administracja samorządowa

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia podyplomowe w zakresie Administracji samorządowej  są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, pragnących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji samorządowej.

Ukończenie studiów zapewnia wiedzę z zakresu m.in: zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, procesu stanowienia aktów prawa miejscowego, zasad działania organów jednostek samorządu terytorialnego, finansów i zasad gospodarowania majątkiem jednostek samorządu terytorialnego, statusu prawnego pracowników samorządowych, systemu opłat i podatków lokalnych.

Czas trwania studiów – 9 miesięcy

Studia kończą się egzaminem końcowym w formie testowej.

 • Administracja publiczna. Struktura sektora publicznego
 • Podstawy prawa konstytucyjnego
 • Samorząd terytorialny
 • Protokół dyplomatyczny w administracji publicznej
 • Prawne podstawy administracji elektronicznej
 • Prawo administracyjne
 • Finanse samorządowe w strukturze finansów publicznych
 • Gospodarka komunalna
 • Systemy informatyczne w administracji PUMA
 • Elementy zamówień publicznych
 • Procedura administracyjna
 • Sądownictwo i egzekucja administracyjna
 • Informacja w administracji publicznej – BIP
 • Ochrona danych osobowych
 • Elektroniczny obieg i archiwizacja dokumentów
 • Podatki i opłaty w gminie i inne

WSAP w Kielcach była pierwszą uczelnią w regionie kształcącą na kierunku Administracja i przez ponad dwie dekady specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji samorządowej. Programy naszych studiów doskonalimy poprzez stałe ich uzgadnianie z otoczeniem społecznym, zasięganie opinii u kadry zarządzającej w jednostkach samorządu terytorialnego, stanowiących pracodawców naszych studentów

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów – 1 400,00 zł za semestr
Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Brak opłaty wpisowej.

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Administracja samorządowa

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content