Zaznacz stronę

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją, to studia podyplomowe adresowane przede wszystkim do psychologów i pedagogów, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie kontaktu z osobą niepełnosprawną w rodzinie lub poprzez pracę, pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higiena pracy, przedstawicieli rad pracowniczych, lekarzy medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów zajęciowych, pielęgniarek oraz pielęgniarzy.

Warunki przyjęcia na studia:

 1. Ukończone studia I stopnia, II stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

Warunki ukończenia studiów:

 1. Pozytywna ocena z pracy dyplomowej oraz
 2. Zaliczenie wszystkich przedmiotów.

Absolwent studiów podyplomowych będzie miał posiadał umiejętności i wiedzę z zakresu nauk biologicznych, medycznych, humanistycznych i społecznych. Będzie potrafił zidentyfikować i rozwiązać zróżnicowane problemy człowieka, który uległ wypadkowi.

Będzie on posiadał umiejętności koordynowania procesu kompleksowej rehabilitacji, a także wyboru i dostosowania odpowiedniego miejsca pracy. Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją będzie przygotowany do pracy w instytucjach zobligowanych do wypłaty świadczeń powypadkowych (ZUS/KRUS), instytucjach zobligowanych do zapewnienia sprzętu rehabilitacyjnego (NFZ), firmach komercyjnych i kancelariach odszkodowawczych oraz zakładach ubezpieczeń, a także klinikach rehabilitacji i szpitalach.

Czas trwania studiów – 2 semestry.

Studia kończą się egzaminem końcowym w formie testowej.

Program studiów składa się z 5 modułów:
Moduł prawno-organizacyjny:
1. Podstawy systemowe zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji. Prawo administracyjne i prawo cywilne – 35 h
2. Prawo pracy – 15 h

Moduł medyczny:
1. Propedeutyka medycyny – 9 h
2. Propedeutyka rehabilitacji medycznej – 20 h (wykład) i 8 h (ćwiczenia)

Moduł psychologiczny
1. Psychologia kliniczna – wybrane zagadnienia – 15 h
2. Kompetencje interpersonalne I – 20 h (warsztaty)
3. Kompetencje interpersonalne II – 20 h (warsztaty)

Moduł rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz rynku pracy
1. Rehabilitacja zawodowa i rynek pracy – 25 h
2. Rehabilitacja społeczna – 15 h
Moduł zarządzania procesem rehabilitacji
1. Stanowisko pracy specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją: cel, zadania, specyfikacja, promocja – 20 h
2. Metody pracy specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją – 40 h
3. Dobre/złe praktyki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 13 h

Moduł seminarium – 10 h

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej

Koszt studiów – 1500 zł za semestr

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

 

  Administracja i zamówienia publiczne

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content