Ekonomia społeczna

Studia podyplomowe EKONOMIA SPOŁECZNA skierowane są do osób, które dążą do podniesienia swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie działalności gospodarczej i działalność pożytku publicznego służącej: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego).

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, społecznej gospodarki rynkowej, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Słuchacze zdobywają umiejętności w zakresie formułowania problemów finansowych, rozpoznawania zagrożeń ekonomicznych i prawnych, planowania działań oraz kontrolowania ich wprowadzania do działalności organizacji. Dodatkowo omawiane będą techniki informacyjne, przygotowanie do pracy w zespole i rozwiazywania pojawiających się w nim problemów.

W trakcie studiów słuchacz nabędzie praktyczne umiejętności w postaci: dokonywania analiz w perspektywie ekonomicznej, rozwinie umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania rozmaitych problemów ekonomicznych w sposób logiczny. Dowie się ponadto, w jaki sposób organizować zespoły i zajmować pozycję lidera, wzbogaci posiadane już kompetencje interpersonalne, dzięki czemu będzie w stanie nawiązywać efektywne współprace z podwykonawcami oraz kontrahentami, a także pozna niektóre techniki informacyjne, wzbogacające wachlarz innych kompetencji.

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych:

 • Charakterystyka sektora Ekonomii społecznej w Polsce
 • Ekonomia społeczna w polityce państwa,
 • Podstawy ekonomii,
 • Teoria państwa,
 • Polityka społeczna,
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Podstawy zarządzania organizacją,
 • Zarządzanie personelem,
 • Zarządzanie komunikacją i Public relations,
 • Techniki negocjacji,
 • Zarządzanie w PES,
 • Zewnętrzna kontrola w administracji i odpowiedzialność karna,
 • Zarządzanie organizacją i zespołem ludzki
 • Ewaluacja projektów społecznych
 • Podstawy finansów publicznych
 • Źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych
 • Zarządzanie finansami
 • Podstawy rachunkowości PES
 • Podmioty ekonomii społecznej – formy prawne
 • Prawo cywilne, prawo pracy
 • Zamówienia publiczne i pomoc publiczna
 • Odpowiedzialność i etyka w biznesie
 • Bariery i problemy funkcjonowania PES

Łączna liczba godzin: 182

WSAP w Kielcach przez ponad dwie dekady specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji publicznej.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów – 2800,00 zł
Forma płatności: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 10 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 80 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Ekonomia społeczna

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:

  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE