Zaznacz stronę

Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA I OCHRONA ŚRODOWISKA skierowane są do osób, które chcą się zapoznać z problematyką współczesnej ochrony środowiska oraz z praktycznymi zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego.

Celem studiów jest przygotowanie kadr do zarządzania przestrzenią oraz ochroną środowiska w administracji publicznej (jednostkach samorządu terytorialnego) oraz zdobycie umiejętności posługiwania się studium zagospodarowania przestrzennego, znajomości procedur sporządzania studium z uwzględnieniem potrzeb efektywności gospodarczej, względów przyrodniczych, społecznych i ustrojowych oraz aspektów prawnych.

Program studiów obejmuje elementy GIS ( a Geographical Information System).

Szczególny nacisk położony jest również na zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu prawnym, ekonomicznym oraz gospodarczym zgodnym z europejskimi standardami.

Czas trwania studiów – 9 miesięcy, zajęcia realizowane są w dwudniowych zjazdach sobotnio-niedzielnych w wymiarze 189 godzin

Program studiów podyplomowych Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z elementami GIS obejmuje m.in.:

 • Prawne podstawy gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,
 • Planowanie przestrzenne,
 • Decyzje środowiskowe,
 • Urbanistyka (wstępne projektowanie urbanistyczne i planistyczne),
 • Prawo budowlane,
 • Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej,
 • Postępowanie administracyjne,
 • Prawo ochrony środowiska,
 • Ocena oddziaływania na środowisko, jako element ochrony środowiska (decyzje środowiskowe),
 • Gospodarka odpadami,
 • W kierunku SMART CITY
 • Ochrona komponentów środowiska (powietrze, woda, ścieki, hałas)

WSAP w Kielcach od ponad dwóch dekad specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji publicznej. Poprzez stałą współpracę z profesjonalistami zajmującymi się gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska w jst, stale doskonalimy program studiów, przystosowując go do ciągle zmieniających się wymogów otoczenia.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Czesne: 1 600 zł za semestr
Forma płatności  czesnego za całe studia : jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

 

  Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z elementami GIS

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content