Zaznacz stronę

Gospodarka odpadami

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia podyplomowe GOSPODARKA ODPADAMI przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań specjalisty w zakresie gospodarki odpadami. Słuchacze zdobędą wiedzę z obszaru prawa i ekonomii oraz wiedzy technicznej.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów i praktyków, dzięki czemu Słuchacz zdobędzie wiedzę na temat praktycznych wyzwań w gospodarowaniu odpadami zarówno w małych, jak i dużych organizacjach prywatnych oraz administracji publicznej.

Czas trwania studiów – 2 semestry, zajęcia realizowane są w dwudniowych zjazdach sobotnio-niedzielnych w wymiarze godzinowym: 162 godziny

Program studiów podyplomowych GOSPODARKA ODPADAMI z obejmuje wszelkie praktyczne zagadnienia związane z zarządzaniem sferą odpadów w gminie oraz w ramach przedsiębiorstwa świadczącego usługi w tym zakresie, m.in.:

 • Zrównoważony rozwój. Filozofia relacji człowieka ze środowiskiem. Polityka ekologiczna
 • Samorząd terytorialny
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawne podstawy gospodarki odpadami
 • Zarządzanie w gospodarce odpadami
 • Analizy środowiskowe i ocena oddziaływania na środowisko
 • Odpady komunalne
 • Metody i technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
 • Technologie unieszkodliwiania odpadów
 • Ekonomika gospodarki, składowania i utylizacji odpadów
 • Składowanie odpadów i odnowa gleb
 • Niskoemisyjne techniki spalania odpadów
 • Instalacje termicznego przekształcania odpadów
 • Odpady przemysłowe
 • Odpady medyczne
 • Gospodarka wybranymi grupami odpadów niebezpiecznych

WSAP w Kielcach przez ponad dwie dekady specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji publicznej. Poprzez stałą współpracę z profesjonalistami w zakresie realizacji zadań samorządu terytorialnego, stale doskonalimy program studiów, przystosowując go do ciągle zmieniającego się prawa.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów – 2800,00 zł
Forma płatności: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 10 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 80 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Gospodarka odpadami

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:

  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content