Zaznacz stronę

Gospodarka rolna i leśna

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia Gospodarka rolna i leśna, adresowany jest do osób pracujących lub zamierzających pracować w administracji rolnej lub leśnej państwa.

Moduły prawno-administracyjne adresowane są szczególnie do zarządzających i pracowników rolnej i leśnej administracji rządowej i samorządowej, agencji obsługujących rolnictwo – ARiMR, KOWR, Agencji Rynku Rolnego, Centrów Doradztwa Rolniczego, Lasów Państwowych, firm agrokonsultingowych, unijnych agencji obsługujących rolnictwo.

Ukończenie tych studiów daje również kwalifikacje rolnicze zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie posiadał wiedzę niezbędną do organizacji procesu produkcji w gospodarstwie rolnym. Będzie posiadał orientację w obszarze rynku rolnego, zagadnień organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, marketingu artykułów rolnych oraz zarządzania agrofirmą.

Studia trwają 9 miesięcy.

 

W programie studiów zawarto moduły związane z prawno-administracyjnymi kompetencjami niezbędnymi w pracy administracji rolnej i leśnej oraz moduły specjalistyczne związane z gospodarką rolną i leśną.

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo rolne – ustrój rolny państwa polskiego
 • Prawo leśne
 • Samorząd terytorialny
 • Protokół dyplomatyczny w administracji publicznej
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wspólna polityka rolna
 • Programy unijne i rozwój obszarów wiejskich
 • Agrobiznes i podstawy marketingu
 • Elementy zamówień publicznych
 • Procedura administracyjna
 • Gospodarka leśna
 • Rachunkowość rolnicza
 • Agroturystyka z ekologią
 • Elektroniczny obieg i archiwizacja dokumentów
 • Rynki rolne w Polsce i UE
 • Innowacyjna ochrona roślin
 • Ubezpieczenia w rolnictwie
 • Socjologia wsi i rolnictwa
 • Organizacja łowiectwa oraz potrzeba ochrony fauny
 • Przyrodnicze podstawy zarządzania populacjami zwierząt

WSAP w Kielcach była pierwszą uczelnią w regionie kształcącą na kierunku Administracja i przez ponad dwie dekady specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji publicznej. Mamy olbrzymie doświadczenie w kształceniu w różnych dziedzinach prawa oraz administracji również w zastosowaniu do sfery działalności gospodarczej.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów – 1 450,00 zł za semestr
Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 80 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

Gospodarka rolna i leśna

  Kierunek - Gospodarka rolna i leśna

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE
  Pola oznaczone * są wymagane

  Skip to content