Zaznacz stronę

Master of Public Administration (MBA)

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Master of Public Administration (MPA) to kierunek studiów podyplomowych przeznaczony dla osób zajmujących lub aspirujących do zajmowania wyższych stanowisk w administracji publicznej. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności do zarządzania w obszarze administracji publicznej i prowadzenia polityki na szczeblu lokalnym, regionalnym czy też centralnym. Zajęcia są oparte o amerykańskie metody kształcenia i program studiów Master of Public Administration (odpowiednik MBA w zarządzaniu sprawami publicznymi). Studia rozwijają zdolności i kompetencje przywódcze poprzez moduły wiedzy w obszarach prawno-administracyjnym, ekonomicznym, finansowym i zarządczym w sektorze publicznym, jak również psychologicznych i socjologicznym.

Czas trwania studiów – 2 semestry, zajęcia realizowane są w dwudniowych zjazdach sobotnio-niedzielnych w wymiarze godzinowym.

Program studiów podyplomowych Master of Public Administration (MPA) m.in.:

 • Przywództwo,
 • Kształtowanie wizerunku,
 • Mediacje, negocjacje i komunikacja kryzysowa,
 • Nowoczesne narzędzia komunikacji,
 • Wyzwania współczesnej administracji,
 • Współczesne zarządzanie publiczne,
 • E-administracja,
 • Samorząd terytorialny i polityka lokalna,
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Procedura administracyjna,
 • Protokół dyplomatyczny w administracji publicznej
 • Zarządzanie personelem,
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
 • Kreowanie przestrzeni publicznej,
 • Socjologia polityki.

 Program może być w pewnym stopniu modyfikowany w porozumieniu i stosownie do potrzeb grupy studentów.

Ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu na potrzeby administracji publicznej daje Wyższej Szkole Administracji Publicznej możliwość przeprowadzenia studiów dla osób mających ambicje zajmowania stanowisk kierowniczych i przywódczych w administracji publicznej.

WSAP znana jest w regionie jako:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Czesne – 3000 zł za semestr
Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub miesięcznie.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna: 80 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Master of public administration (MPA)

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content