Zaznacz stronę

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu inspektora BHP oraz do osób już zatrudnionych w służbie BHP, chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Oprócz merytorycznego przygotowania do pełnienia obowiązków pracownika służby BHP, słuchacz nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń BHP w zakładzie pracy. W ramach studiów odbywa się Certyfikowany Kurs Pierwszej pomocy.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do pełnienia funkcji inspektora BHP. Posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności pozwalającą na pracę w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia pozwalają na uzyskanie zawodu lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej tym zakresie.

Studia trwają 9 miesięcy

Studia kończą się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

PROGRAM STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY – jest zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704)

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych:

 • Prawna ochrona pracy,
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,
 • Ocena, analiza i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy,
 • Wymogi technicznego bezpieczeństwa pracy,
 • Organizacja i metody szkoleń w zakresie BHP,
 • Organizacja i zadania służby BHP,
 • Zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 • Etyka pracy,
 • Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń,
 • Wymagania BHP dla maszyn i urządzeń,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • Ryzyko zawodowe,- metody likwidacji i ograniczania oddziaływania czynników szkodliwych i uciążliwych,
 • Przepisy przeciwpożarowe i ochrona środowiska naturalnego,
 • Podstawy ratownictwa medycznego,
 • Podstawy socjologii i psychologii pracy

Łączna liczba godzin: 167

WSAP Kielce prowadzi studia podyplomowe BHP od roku 2010. Program studiów jest modyfikowany stosownie do obowiązujących przepisów oraz zmian gospodarczych.

Studia BHP we WSAP Kielce to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów: 1 300,00 zł za semestr
Forma płatności całego czesnego za studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł.

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content