Zaznacz stronę

Menadżer kultury

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

MENEDŻER KULTURY to studia podyplomowe skierowane do osób pracujących w samorządowych instytucjach kultury na różnych poziomach i w różnych formach. Wiedza i umiejętności zawarte w programie zostały podzielone na 4 moduły, które obejmują wszystkie obszary działania menedżera kultury samorządowej.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków o dużym doświadczeniu zarówno w zarządzaniu  kulturą i zasobami ludzkimi. Studia mają ma celu ułatwienie pracy lokalnych menedżerów kultury, a także wskazanie skutecznych sposobów rozwijania zapotrzebowania społecznego na kulturę.

Czas trwania studiów –9 miesięcy, zajęcia realizowane są w dwudniowych zjazdach sobotnio-niedzielnych w wymiarze godzinowym: 180 godzin.

Program studiów podyplomowych Menadżer kultury zawiera m.in.:

Moduł I – zarządzanie kulturą

 • Zarządzanie jednostką organizacyjną i przywództwo,
 • Zarządzanie zadaniami i projektami – strategia, taktyka, koordynacja,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Finansowanie jednostek kultury,
 • Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych.

Moduł II – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w samorządowych jednostkach kultury

 • Zasady komunikacji,
 • Style komunikacji,
 • Public Relations samorządowych jednostek kultury,
 • Komunikacja z klientami

Moduł III – działalność kulturalna

 • Impresariat,
 • Wystawiennictwo,
 • Kultura w Internecie.

Moduł IV – Prawo

 • Zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury,
 • Wybrane elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Elementy prawa cywilnego i praw pokrewnych,
 • Zamówienia publiczne,
 • Prawo o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, imprezach masowych, działalności turystycznej i sportowej,
 • Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

WSAP w Kielcach przez ponad dwie dekady specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji publicznej, do której zaliczają się również samorządowi działacze kultury.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów – 1400,00 zł za semestr
Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 80 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

 

  Menedżer kultury

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content