Zaznacz stronę

Kadry, płace i ubezpieczenie społeczne

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia podyplomowe KADRY, PŁACE I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE skierowane są do osób pragnących przygotować się  do wykonywania zawodu księgowego, kadrowego oraz do osób już zatrudnionych w działach księgowych firm, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji.

Słuchacz nabywa merytorycznego przygotowania do pełnienia obowiązków pracownika działu  Kadr i Płac. Studia podyplomowe dają możliwość uzyskania zawodu lub otworzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

Studia podyplomowe przygotowują studentów do prowadzenia bieżących spraw pracowniczych, naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Czas trwania studiów –9 miesięcy, zajęcia realizowane są w dwudniowych zjazdach sobotnio-niedzielnych w wymiarze godzinowym: 176 godzin

Studia kończą się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Program studiów podyplomowych kadry, płace i ubezpieczenia społeczne obejmuje m.in.:

 • Podstawy zatrudnienia pracowniczego
 • Sposoby zmiany warunków pracy i płacy,
 • Zatrudnienie w administracji publicznej,
 • Urzędnicze prawo pracy,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Dokumentacja pracownicza,
 • Czas pracy i jego ewidencja,
 • Księgowość wynagrodzeń,
 • Rozliczanie czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień z pracy,
 • Obowiązki stron stosunku pracy w zakresie BHP,
 • Rozwiązania antydyskryminacyjne i antymobbingowe,
 • Prawne uwarunkowania poddawania pracownika kontroli,
 • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy,
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne społeczne, podatku PIT i VAT,
 • Warsztaty z programu kadrowo-płacowego, Płatnika i obsługa ubezpieczeń w praktyce i inne.
 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu na potrzeby administracji publicznej i sektora prywatnego,
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • nie ma konieczności pisania i obrony pracy końcowej, studia kończą się egzaminem testowym.

Czesne – 1 500,00 zł za semestr
Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content