Zaznacz stronę

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji dla osób pragnących zostać doradcą restrukturyzacyjnym.

Studia podyplomowe DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY przygotowują do zdania egzaminu państwowego osoby spełniające wymogi określone w ustawie z 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Program kształcenia na kierunku Doradca restrukturyzacyjny jest skoncentrowany na zagadnieniach w obszarze nauk społecznych w dziedzinie prawa z elementami ekonomii.

Celem programu jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Absolwent studiów jest przygotowany do pełnienia roli pełnomocnika dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo postępowaniu upadłościowym na każdym etapie ich trwania.

Do uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego po ukończeniu studiów podyplomowych niezbędne jest złożenie egzaminu państwowego, do którego to studia przygotowują.

Czas trwania studiów – 9 miesięcy.

 • Zagadnienia wprowadzające,
 • Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych,
 • Szczególne postępowania restrukturyzacyjne,
 • Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
 • Pisma procesowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • Zadania problemowe.
 • Zagadnienia wprowadzające,
 • Postępowanie o ogłoszenie upadłości
 • Przebieg postępowania upadłościowego
 • Międzynarodowe postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Szczególne postępowania upadłościowe
 • Upadłość konsumencka
 • Pisma procesowe w postępowaniu upadłościowym
 • Zadania problemowe
 • Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Wycena przedsiębiorstwa w kryzysie
 • Proces tworzenia programu naprawczego
 • Marketing w warunkach kryzysowych
 • Sprawozdania finansowe
 • Ocena sytuacji przedsiębiorstwa – praktyka
 • Analiza potencjału przedsiębiorstwa
 • Tworzenie planu restrukturyzacyjnego
 • Systemy informacji gospodarczej w praktyce,
 • Postępowania sądowe i egzekucyjne z udziałem nadzorcy, zarządcy albo syndyka,
 • Wybór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego, mediacje w i współpraca z organami postępowania – rola doradcy restrukturyzacyjnego,
 • Orzecznictwo sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

WSAP w Kielcach była pierwszą uczelnią w regionie kształcącą na kierunku Administracja i przez ponad dwie dekady specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji publicznej. Mamy olbrzymie doświadczenie w kształceniu w różnych dziedzinach prawa oraz administracji również w zastosowaniu do sfery działalności gospodarczej.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów – 1450,00 zł za semestr
Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 80 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Prawo restrukturazyjne i upadłościowe

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content