Zaznacz stronę

Prawo w biznesie

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia podyplomowe PRAWO W BIZNESIE zadedykowane są dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, a potrzebujących nabyć ją w wybranych obszarach. Przede wszystkim w zakresie działalności gospodarczej i organizacji przedsiębiorstwa.

W programie studiów zawarte zostały zagadnienia biznesowe i prawne stanowiące najbardziej funkcjonalne obszary wiedzy prawniczej w administrowaniu przedsiębiorstwem, jak również w pracy urzędnika administracji publicznej.

Program studiów składa się z 6 modułów tematycznych.

Czas trwania studiów – 9 miesięcy, zajęcia realizowane są w dwudniowych zjazdach sobotnio-niedzielnych w wymiarze godzinowym: 172 godziny.

Program studiów podyplomowych Prawo w biznesie obejmuje takie przedmioty jak:

Moduł I – działalność gospodarcza:

 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej z elementami prawa spółek,
 • Działalność regulowana, koncesjonowana, na podstawie zezwolenia lub licencji,
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

Moduł II – prawo pracy:

 • Źródła prawa pracy,
 • Umowa o pracę,
 • Umowy cywilno-prawne,
 • Ubezpieczenia społeczne,
 • Obowiązki pracodawcy i przedsiębiorcy zatrudniającego osoby w oparciu o inny stosunek niż stosunek pracy (bhp, ppoż.),

Moduł III – prawo cywilne:

 • Kodeks cywilny część ogólna,
 • Własność i inne prawa rzeczowe,
 • Część szczególna KC: zobowiązania, umowy, skutki wykonania i niewykonania zobowiązań, zmiana wierzyciela i dłużnika i in.,

Moduł IV – egzekucja roszczeń:

 • Sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń,
 • Elementy postępowania egzekucyjnego,
 • Prawo upadłościowe i naprawcze,
 • Prawo bankowe, dewizowe i celne.

Moduł V – prawo podatkowe:

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencja podatkowa,
 • Ordynacja podatkowa, kodeks karno-skarbowy, odpowiedzialność prawno-podatkowa.

Moduł VI – prawo administracyjne i urzędnicze:

 • Postępowanie administracyjne – przedsiębiorca /urząd
 • Obowiązki związane z administrowaniem danymi w przedsiębiorstwie,
 • Prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej,
 • Odpowiedzialność cywilna i karna przedsiębiorcy,
 • Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej.

WSAP w Kielcach była pierwszą uczelnią w regionie kształcącą na kierunku Administracja i przez ponad dwie dekady specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji publicznej. Mamy olbrzymie doświadczenie w kształceniu w różnych dziedzinach prawa oraz administracji również w zastosowaniu do sfery działalności gospodarczej.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Studia kończą się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów – 1500,00 zł za semestr
Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 10 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Prawo w biznesie

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content