Zaznacz stronę

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

Uzyskanie licencji na transport drogowy uwarunkowane jest posiadaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (CPC), kończącego się egzaminem państwowym prowadzonym przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie (egzaminy odbywają się również na terenie innych miast).

Kurs przygotowuje adeptów transportu do egzaminu, ale przede wszystkim przekazuje im wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej firmy transportowej przewożącej osoby / rzeczy, pełnienia funkcji zarządzającego firmą transportową lub spedytora. Kurs pokazuje sprawdzone sposoby radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się problemami związanymi z prowadzeniem firmy transportowej takimi jak:

 • organizacja czasu pracy kierowców
 • prawo cywilne z umowami
 • prawo pracy i zagadnienia socjalne
 • normy techniczne i kwestie bezpieczeństwa
 • inne problemy stosownie do zainteresowania uczestników

Kurs adresowany jest do:

 • osób mających zamiar rozpocząć działalność gospodarczą w transporcie,
 • osób zamierzających podjąć pracę jako zarządzający w firmie transportowej lub spedycji.

Nasi wykładowcy to praktycy, którzy wiedzę dotyczącą materii CPC zdobyli prowadząc szkolenia od 2001 roku, prowadząc własną działalność transportową oraz mając bieżący dostęp do zmieniających się wymogów egzaminacyjnych poprzez udział w komisjach egzaminacyjnych.

Przekazujemy szczegółowe informacje o procedurze zdawania egzaminu, miejscach i terminach jego prowadzenia przez ITS.

Egzamin na Certyfikat składa się z dwóch części, każda po 120 minut. 

I część – egzamin testowy (wielokrotnego wyboru) składający się z 64 pytań.

II część – dwa zadania otwarte, zwykle dotyczące praktycznych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego, jak np. obliczanie leasingu, obliczanie różnych elementów wynagrodzenia pracownika – kierowcy, planowanie trasy przejazdu z punktu A do punktu B z jednoosobową lub dwuosobową obsadą itp.

Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia (licencjat) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej oferuje 2-semestralne studia podyplomowe ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE I SPEDYCJI, po ukończeniu których można uzyskać Certyfikat Kompetencji Przewoźnika osób i / lub rzeczy bez konieczności zdawania egzaminu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (WE) 1071/2009.

W programie kursu kładziemy nacisk na kwestie zawarte w testach egzaminacyjnych. Wśród nich przede wszystkim na:

 • Prawo cywilne,
 • Prawo handlowe,
 • Zagadnienia związane z dostępem do rynku transportowego w Polsce i Europie,
 • Prawo podatkowe,
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności,
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • Dokumentację w TiS, umowy i konwencje międzynarodowe,
 • Prawo socjalne i czas pracy kierowców,
 • Bezpieczeństwo drogowe w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób.

Poświęcamy wiele czasu na przygotowanie kursantów do rozwiązywania zadań, które stanowią drugą część egzaminu oraz wewnętrzne sprawdzanie zdobytej wiedzy w oparciu  o posiadane testy.

Kurs trwa 24 godziny lekcyjne realizowane w ciągu 4 dni.

Wybierając kurs na WSAP Kielce możesz liczyć na:

 • kurs, którego organizatorzy zadbają o to, aby słuchacze zostali wyposażeni we wszelką konieczną wiedzę do zdania egzaminu CPC
 • zajęcia prowadzone przez kadrę składającą się z pracowników naukowych, ale przede wszystkim z doświadczonych praktyków transportu, znających materię nie tylko z książek, ale z realiów prowadzenia takiej działalności,
 • możliwość wpływu na składniki programu kursu,
 • dobrą dostępność komunikacyjną uczelni położonej w centrum miasta,
 • możliwość realizacji kursu w systemie on line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,

Koszt kursu – 1490, 00 zł, w tym materiały edukacyjne.

  Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

  Rodzaj studiów*

  Nazwa kursu*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany.

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content