Zamówienia publiczne

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, ich organizacji oraz kontroli.

Adresaci:

 • pracownicy kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla,
 • osoby zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udzielaniu zamówień publicznych,
 • osoby zajmujące się kontrolą przebiegu procesu zamówień publicznych
 • Środki publiczne w systemie zamówień publicznych
 • Cywilno-prawne aspekty rozporządzania mieniem publicznym
 • Podstawy prawne zamówień publicznych w Polsce
 • Zamówienia publiczne na rynku unijnym
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych. Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
 • Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze
 • Spory sądowe wynikające z zamówień publicznych I odpowiedzialność karna w obszarze zamówień publicznych
 • Etyka i zasady uczciwej konkurencji
 • SIWZ i umowa o zamówienia publiczne
 • Praktyczne aspekty sporządzania ofert w ramach ZP
 • Warsztaty – zamówienia publiczne w praktyce

Czas trwania studiów – 2 semestry

Studia kończą się egzaminem końcowym w formie testowej, bez konieczności pisania i obrony pracy dyplomowej.

WSAP w Kielcach była pierwszą uczelnią w regionie kształcącą na kierunku Administracja i przez ponad dwie dekady specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji publicznej. Poprzez stałą współpracę z profesjonalistami w zakresie zamówień publicznych, stale doskonalimy program studiów, przystosowując go do ciągle zmieniającego się prawa.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów – 2800,00 zł
Forma płatności: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 10 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 80 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Zamówienia publiczne

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:

  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE