Zaznacz stronę

Finanse i rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia podyplomowe FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ w JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO skierowane są do osób, które dążą do uzyskania i podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie finansów i rachunkowości w jednostkach gospodarujących finansami publicznymi. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczości w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i wydanych do niej aktów wykonawczych.

Studia kierowane są do pracowników urzędów samorządowych wszystkich szczebli, osób pracujących w szeroko rozumianej sferze finansów samorządowych, pragnących podnieść wiedzę i umiejętności w tym zakresie oraz do osób, które zamierzają podjąć pracę w działach analiz finansowych i analiz kosztów w jednostkach samorządu terytorialnego, gospodarstwach pomocniczych, zakładach budżetowych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do pełnienia obowiązków księgowego w jednostkach budżetowych i spółkach komunalnych.

Zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje są również cenne dla kadry przeprowadzającej analizy, planowanie i zarządzanie w referatach budżetowych.

Studia trwają 9 miesięcy

 

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych:

 • Ustrój i zadania JST
 • Finanse publiczne,
 • Zasady rachunkowości,
 • Rachunkowość JiZB,
 • Rachunkowość WB,
 • Sprawozdawczość budżetowa,
 • Sprawozdawczość finansowa,
 • Budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa,
 • Dyscyplina finansów publicznych,
 • Dochody JST,
 • Dotacje udzielane z budżetów jst,
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny,
 • Zamówienia publiczne,
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Postępowanie administracyjne i elementy prawa

Łączna liczba godzin: 180

Studia kończą się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

WSAP posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu w zakresie finansów i rachunkowości budżetowej. Program studiów jest stale dostosowywany do zmieniających się przepisów oraz uwarunkowań funkcjonowania jednostek finansów publicznych.

Studia we WSAP to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów: 1 600,00 zł za semestr
Forma płatności całego czesnego za studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Opłata rekrutacyjna : 85zł.

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Finanse i rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content